Cifra 1 (continuarea)

0 spune că nu poate doar să se ferească. 1 zice că împreună
vor îmblanzi cifra 2 şi 3, 4, 5, 6 şi 7, 8, 9, 10 şi vor trece la nivelul 2: 10-31.

Nivelul 3: 32-100 şi tot aşa la infinit.
sfîrşit
eu Răzvan Florea Ştefanov (11.12.2014)